Centrum Pub Dolný Kubín

Návrh: Ing. arch. Stanislav Šutvaj